Levenseinde begeleiding

Levenseinde  begeleiding

Het gesprek over het levenseinde serieus te nemen en te bespreken, geeft vaak enorm veel rust.      

Als de voorbereidingen  en ook de middelen nabij zijn, dan neemt de kwaliteit van het leven toe.
Cijfers laten zien, dat de wens tot levensbeëindiging daarmee vaak opgeschort wordt.

Na samenwerking met de Einder en de SLC ben ik per medio februari 2019 voor mij zelf begonnen, als levenseindecounselor.   Liever noem ik  mij een deskundige gesprekspartner op het gebied van levenseinde-vragen.


Deze website gaat over de eigen regie bij het levenseinde. Uw eigen regie.

U kunt contact met mij opnemen per mail info@marijkehelpt.nl


Het zou voor iedereen mogelijk moeten zijn om informatie te krijgen en zelf te keuzes te maken hier in.

Het kan een keuze zijn om het leven en het lijden, uit te leven. 
Soms geholpen door pijn- en/of onrustbestrijding(palliatieve sedatie).

Het kan zijn dat men de arts verzoekt te helpen, om euthanasie te geven met hulp van een injectie of drankje.

Anderen willen zelf beschikken en willen de eigen dood, het tijdstip en de manier waarop, in eigen hand houden.


Bij uw voorbereiding en het maken van keuzes bij het levenseinde kan ik u bijstaan.

Zelfbeschikking, respect voor uw keuze en het gunnen van een humane dood, staan bij mij voorop!   

 Níet met middelen of instructie, maar om de informatie helder te krijgen,
zodat u uw eigen weloverwogen keus hierin   kan maken. 

Met betrouwbare informatie over geschikte methode en middelen en over de feitelijke gang van zaken.

U blijft zélf de regie voeren, in deze laatste fase van het leven. Onafhankelijk van derden. 

Een zelfgekozen dood kan zoals ú het wilt, op een wijze die bij u past,
op een tijdstip dat u uitkiest, met mensen erbij, of juist niet.  

In het boek Uitweg van B. Chabot staat beschreven, hoe men in eigen regie een humane dood kan bewerkstelligen.  

Ook het  eHandboek De Vredige pil is een goed naslagwerk voor diegenen die nadenken over betrouwbare en vreedzame methoden voor een zelf bepaald levenseinde.  Het staat in dit boek uitgebreid en goed beschreven. 

Beide boeken gebruik ik als handboek en kan ik u aanbevelen als voorbereiding.Zorgvuldige levensbeëindiging onder eigen regie: