Welkom

Levenseinde Counselor

Alvast denken en praten over uw eigen levenseinde. Als u zélf wilt beschikken over uw leven en levenseinde. Ik kan u informeren en begeleiden, zodat u een zorgvuldige en weloverwogen keuze kunt maken. Mijn website vindt u hier

Tot 2015 werd ik gefaciliteerd door stichting De Einder, daarna met diezelfde collega's bij de stichting levenseindecounseling.com

Organiseren van congres/ themabijeenkomst ed

Voor de Stichting Passie voor Zorg, die zich inzet voor een passievolle en humane Ouderenzorg, organiseerde ik mede het 5e congres, ‘Onbegrepen gedrag… begrijpt u?' op 20 september 2018.


Actief lid van het Ouderplatform Volgbaar Onderwijs

De stichting draagt bij aan de realisatie van onderwijs dat rekening houdt met leerkenmerken van kinderen en Jongeren, zodat zij kunnen presteren op hun eigen niveau met inzet van al hun talenten.

Zingevings coach Waar een zin is, is een weg...

De oprechte ontmoeting met anderen is intens zingevend en helend.