Welkom

Levenseinde Begeleiding

Alvast denken en praten over uw eigen levenseinde. Als u zélf wilt beschikken over uw leven en levenseinde.   Ik kan u informeren en begeleiden, zodat u een zorgvuldige en weloverwogen keuze kunt maken.  

Het aangaan van het gesprek en het uitwisselen van mogelijkheden om humaan en weloverwogen het leven te beëindigen, is soms genoeg om  verder te kunnen met het leven.

Eerder was ik  werkzaam bij stichting De Einder en bij de Stiching LevenseindeCounseling.   

Organiseren van congres/ themabijeenkomst ed

Voor de Stichting Passie voor Zorg, die zich inzet voor een passievolle en humane Ouderenzorg,  organiseerde ik mede  diverse congressen, Zoals : ‘Onbegrepen gedrag… begrijpt u?'  op 20 september 2018.

Zingevings coach Waar een zin is, is een weg...

De oprechte ontmoeting met anderen is intens zingevend en helend.