Welkom

Levenseinde Counselor

Alvast denken en praten over uw eigen levenseinde. Als u zélf wilt beschikken over uw leven en levenseinde. Ik kan u informeren en begeleiden, zodat u een zorgvuldige en weloverwogen keuze kunt maken. Mijn website vindt u hier.

Het aangaan van het gesprek en het uitwisselen van mogelijkheden om humaan en weloverwogen het leven te beëindigen, is soms genoeg om verder te kunnen met het leven.

Eerder werkzaam bij stichting De Einder en bij de Stiching LevenseindeCounseling.

Organiseren van congres/ themabijeenkomst ed

Voor de Stichting Passie voor Zorg, die zich inzet voor een passievolle en humane Ouderenzorg, organiseerde ik mede het 5e congres, ‘Onbegrepen gedrag… begrijpt u?' op 20 september 2018.

lid van het Ouderplatform Volgbaar Onderwijs

De stichting draagt bij aan de realisatie van onderwijs dat rekening houdt met leerkenmerken van kinderen en Jongeren, zodat zij kunnen presteren op hun eigen niveau met inzet van al hun talenten.

Op 21 maart 2019 organiseren wij een avond over het belang om vóór het 18e levensjaar betrokken te blijven bij uw zoon of dochter in het Universitair, HBO of MBO onderwijs. Helaas is deze niet doorgegaan.

Zingevings coach Waar een zin is, is een weg...

De oprechte ontmoeting met anderen is intens zingevend en helend.